Book Now
 
King Motel
Miami, FL 33138 US
+1-305-757-2674